Over ons

AZ-Multizorg is er voor iedereen

Contact ons

Over AZ-Multizorg

Wie is AZ-Multizorg?

AZ-Multizorg is een zorg- en hulpverlener die zich focust op moeilijk bereikbare jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en/ of delinquent gedrag. De jeugdigen en jongvolwassenen die AZ-Multizorg aanspreekt staan ver van de maatschappij, hebben bij binnenkomst geen opleiding gevolgd en hebben weinig tot geen perspectief op een betaalde baan. AZ-Multizorg heeft een uniek zorgaanbod in een breed-spectrum en verzorgt ‘zorg op maat’. Elk persoon is uniek en vergt een eigen zorgproces: een gegeven waar AZ-Multizorg zijn diensten op toegespitst heeft.

>

Wat doet AZ-Multizorg?

AZ-Multizorg biedt zorg op maat: jeugdigen en jongvolwassenen sturen naar zelfredzaamheid in de maatschappij is het streven. Dit doet AZ-Multizorg door zich te focussen op het individu en zaken op te pakken als: dagelijkse routine, zinvolle dagbesteding, werk, gezondheid, omgaan met anderen, sociaal netwerk en huisvesting. Verder focust AZ-Multizorg zich op het afnemen van (ernstige) agressie en wilt AZ-Multizorg recidive voorkomen. Samen met de jongeren, gaat AZ-Multizorg op zoek naar talenten die de cliënten kunnen gebruiken om vaardigheden die ze later nodig hebben verder te ontwikkelen.

Wie is onze doelgroep?

AZ-Multizorg biedt ambulante individuele begeleiding en groepsbegeleiding aan (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en/of delinquent gedrag.

We onderscheiden ons in het zorglandschap van aanbieders door de expertise met (jong)volwassenen met een brede multiculturele achtergrond. Het team van medewerkers kent een culturele diversiteit waardoor A-Z Multizorg effectief een brug slaat tussen de verwachtingen die de Nederlandse samenleving stelt aan cliënten en (culturele) waarden die in gezinnen worden gehanteerd.

Wij kunnen mensen met een auditieve of visuele beperking niet bedienen omdat we de benodigde expertise daarvoor niet in huis hebben en onze faciliteiten daardoor niet zijn ingericht.