Over ons

AZ-Multizorg is er voor iedereen

Contact ons

Over AZ-Multizorg

Wie is AZ-Multizorg?

AZ-Multizorg is een zorg- en hulpverlener die zich focust op moeilijk bereikbare jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en/ of delinquent gedrag. De jeugdigen en jongvolwassenen die AZ-Multizorg aanspreekt staan ver van de maatschappij, hebben bij binnenkomst geen opleiding gevolgd en hebben weinig tot geen perspectief op een betaalde baan. AZ-Multizorg heeft een uniek zorgaanbod in een breed-spectrum en verzorgt ‘zorg op maat’. Elk persoon is uniek en vergt een eigen zorgproces: een gegeven waar AZ-Multizorg zijn diensten op toegespitst heeft.

>

Wat doet AZ-Multizorg?

AZ-Multizorg biedt zorg op maat: jeugdigen en jongvolwassenen sturen naar zelfredzaamheid in de maatschappij is het streven. Dit doet AZ-Multizorg door zich te focussen op het individu en zaken op te pakken als: dagelijkse routine, zinvolle dagbesteding, werk, gezondheid, omgaan met anderen, sociaal netwerk en huisvesting. Verder focust AZ-Multizorg zich op het afnemen van (ernstige) agressie en wilt AZ-Multizorg recidive voorkomen. Samen met de jongeren, gaat AZ-Multizorg op zoek naar talenten die de cliënten kunnen gebruiken om vaardigheden die ze later nodig hebben verder te ontwikkelen.

Wie is onze doelgroep?

AZ-Multizorg is er voor iedereen en houdt bij zorg- en dienstverlening rekening met culturele achtergronden en individuele wensen van hulpbehoevenden. AZ-Multizorg stemt de zorg af op de behoeftes van de cliënt. De krachten van AZ-Multizorg zijn zodanig gestructureerd dat deze direct inzetbaar zijn binnen jeugdzorg en meteen mee kunnen draaien. Ervaring, persoonlijkheid en talen maken de mensen van AZ-Multizorg uniek en waardevol voor cliënten.