Privacyverklaring

AZ-Multizorg neemt privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Onze uitgangspunten:

  • Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
  • Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien er op toe dat de organisaties waarmee wij samenwerken dat ook doen.
  • Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Voor vragen over de wijze waarop AZ-Multizorg omgaat met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbeheer.

Contactgegevens
AZ-Multizorg
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Parijsboulevard 209
3541 CS  UTRECHT
085 – 130 12 89
info@azmultizorg.nl